×
2022. 01 27.
Csütörtök
Angelika
0 °C
Borult idő
1EUR = 4.95 RON
1USD = 4.42 RON
100HUF = 1.38 RON
Vidék

Új lelkésze van Patóházának

2021.12.04 - 16:31
Megosztás:
Új lelkésze van Patóházának
Elődei, Máthé Róbert és Tolnai János is áldást kívántak Patóháza új lelkészének, Törő Attila Miklósnak (középen), Fotó: refszatmar.eu
Van irgalom — új lelkész mutatkozott be a szatmári egyházmegyében, megtartotta ez évi utolsó közigazgatási gyűlését a Szatmári Református Egyházmegye lelkipásztori közössége.

A Láncos-templom egyik kistermében csütörtökön 10 órától Törő Attila Miklós patóházi református lelkipásztor hirdette Isten igéjét szolgatársai előtt Hóseás könyve 2. fejezetének első 3 verse alapján. Igehirdetésének három üzenetét ekképpen fogalmazta meg: Az ígéret győzedelmeskedik az ítéleten. Az Istennel helyreállt kapcsolat révén helyreállnak az embertársi kapcsolataink. Isten irgalmassága Jézus Krisztusban mutatkozott meg.
Az ítélet eszköz arra, hogy helyreálljon a kapcsolat Isten és az Ő népe között. Ez egy nagyon fájdalmas időszak, amikor megítéli Isten az életünket, de ezt követően az Ő áldásával ajándékoz meg. Aki Istentől kéri bűnei bocsánatát, az az ember meg is kapja. Sőt, még több is történik. Isten az Ő Szentlelke által újjászüli az ilyen embert. Helyreállnak a kapcsolatai is. Létezni annyi, mint kapcsolatokban létezni. Három alapvető kapcsolati rendszer határozza meg az életünket: kapcsolat Istennel, kapcsolat önmagunkkal, kapcsolat az embertársunkkal, s ezek kölcsönösen befolyásolják egymást. Amikor Isten helyreállítja a vele való kapcsolatunkat, akkor ez maga után vonja, hogy helyreáll az emberekkel való kapcsolatunk is. Isten érzékennyé tesz engem a felebarát, a társ életére is. Adventi időszakra készülünk, a várakozás időszaka következik. Várjuk, hogy megérkezzen a megígért szabadító, aki helyreállítja az Isten és ember kapcsolatát. Ez a Krisztus ma is képes helyreállítani a kapcsolatodat az élő Istennel. Van irgalom, és az Ő népeként tekint ránk. Ragadjuk meg ezt a kegyelmet! — biztatott Patóháza új lelkipásztora. December elejétől immáron tehát új lelkésze van a Szamos folyó jobb partján fekvő település református gyülekezetének. Néhány szóban be is mutatkozott az egyházmegye új lelkésze, aki Székelyhídon született, és ezt megelőzően a Németi Református Egyházközség segédlelkésze volt. Patóházi elődei, Máthé Róbert és Tolnai János lelkipásztorok is áldást kívántak szolgálatára. Isten adjon bölcsességet és erőt számára!
Az igehirdetést követően Kiss József egyházmegyei főjegyző vezette le az adminisztrációs gyűlést. A lelkipásztorok, szolgatársak pedig áldott adventi és karácsonyi időszakot, ünnepet és szolgálatokat kívántak egymásnak.

Harmadszor rendezték meg a Patóházai Magyar Napokat
December 26-án, karácsony másodnapján rendezték meg a III. Patóházai Magyar Napokat — az ünneplést az ifjúság szolgálata színesítette, énekszóval és szavalattal tolmácsolták Isten örömüzenetét.
Hozzátartozó és lelkész is bemehet
Hamarosan rokon és pap is bemehet majd elbúcsúzni a kórházban haldokló koronavírusos beteghez — a pár napon belül megjelenő miniszteri rendelet a temetési szertartás eddigi szigorán is enyhít.
Jó út vezet a majdani Szamos-hídhoz
Rég megfogalmazódott már az igény egy Szamos-hídra Szamoskrassó és Patóháza között — úgy tűnik, előbb-utóbb csak megépül az átkelőpont a két part között, míg a majdani hídhoz vezető útszakasz felújítása és szélesítése már el is készült.
Cookie