×
2022. 06 25.
Szombat
Vilmos
25 °C
Közepes felhősödés
1EUR = 4.95 RON
1USD = 4.69 RON
100HUF = 1.23 RON
Vidék

Megvalósult álom Túrterebeshegyen

2022.06.20 - 10:10
Megosztás:
Megvalósult álom Túrterebeshegyen
A sokévnyi álmodozó imádság oda jut, hogy templom lesz a kicsiny gyülekezetben (Fotók: A szerző felvételei)
Az álmodozó imádság oda jut, hogy templom lesz — tegnap szentelték fel a túrterebesszőlőhegyi piciny, alig valamivel több mint 40 fős református gyülekezet templomát. Ilyen alkalom már huszonkét éve nem volt a Szatmári Református Egyházmegyében.

Kiviláglik Túrterebesszőlőhegy kora nyári, buja, harsogó zöldjéből a református templom fehérsége , amelynek udvarán, de az út menti fák árnyékában is nagyon sokan gyűltek össze tegnap kora délután, hogy részt vegyenek az istenháza felszentelésén.

„Nagyon nagy csoda történt velünk, ezzel a kis gyülekezettel — 22 éve szenteltek utoljára református templomot a Szatmári Református Egyházmegyében, s most ismét templomszentelésre gyűlhettünk egybe” — köszöntette mélyen meghatottan Kala Noémi túrterebesi és túrterebeshegyi lelkésznő a jelenlévőket. Meghatottsága teljesen érthető volt, hiszen a templom építése 2016-ban kezdődött, akkor csak a tervezéssel, és az azóta eltelt hat év nem csak tisztes idő, de rengeteg munka, szervezés, kilincselés, aggódás, néha csüggedés, egyeztetés volt, míg az álomból valóság, az álmodozó imádságból templom lett.

Ft. Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke Józsué könyvének soraira építette ünnepi igehirdetését, kérve a nyugalmat, a közösség és az istentiszteletek nyugalmát, amit majd magukkal vihetnek ebben a zaklatott világban: „'Most már nyugalmat adott Istenetek, az Úr, testvéreiteknek, ahogyan megígérte nekik. Azért most menjetek vissza sátraitokba, arra a földre, amelyet nektek adott birtokul Mózes, az Úr szolgája a Jordánon túl. Csak nagyon vigyázzatok arra, hogy megtartsátok azt a parancsot és törvényt, amelyet Mózes, az Úr szolgája parancsolt nektek: Szeressétek Isteneteket, az Urat, és mindenben az ő útjain járjatok; tartsátok meg parancsolatait, ragaszkodjatok hozzá, és szolgáljátok teljes szívvel és teljes lélekkel!' Igen, élő kapcsolatban kell lennünk az Úrral, nagyon figyelmesen kell halljuk az Ő szavát, és világos kell legyen előttünk az Ő akarata — világosságot gyújtva az elmében” — mondta. Emlékeztetett arra is: a mi életünk gyökere nagyon mélyre ereszkedik, s épp Józsué könyve mutat rá erre, mint ahogy arra is: mindig legyen annyi esze az embernek a mindennapokban, hogy megtalálja azt az utat, amelyen járnia kell! „Ezért lehetünk ma ünneplő gyülekezet. Nem csak úgy, hogy beszélünk róla — kemény munka van mögöttünk, rettenetes ellenszélben hajózunk előre, de előbb-utóbb minden célt el lehet érni. Nézzük meg ezt a templomot, ennek a piciny gyülekezetnek az ajándékát: Isten meghallgatta az álmodozó imádságot, megmutatta az utat, a forrásokat, az embereket — legyen érte hála Istennek! De illik megállni és átgondolni: ami történt, miért is van? Még egy szép épület, ahová vendégeket hívhatunk, turistáknak mutathatjuk? A világi esztétikum édeskevés” — fogalmazott.

Hangsúlyozta azt is: nem szabad csak annak a csalóka képnek hinni, miszerint a világ modernizálódik és szépül, hiszen ott a másik oldala is az éremnek, „de nem azért vagyunk Isten gyermekei, hogy elszomorodjunk. Azért vagyunk ebben a világban, hogy kölcsönösen kiegészítsük egymást a testvéri közösségben — ez keresztény kötelesség, nem csak feladat, amit elvégzünk vagy sem.” S hogy mit válasszunk, a könnyebb vagy nehezebb utat? Véletlenek nincsenek, a dolgok nem működnek maguktól — a nehezebb, de több áldással járó utat vállalnunk kell. Nem lehet egy-egy célt elérve, a megállásban karba tenni a kezet, vagy a múltban forgolódni, töprengeni; az anyaszentegyháznak mindig előre kell mennie, templomot építenie. „Ez a templom a jövő képét tárja elénk, mint ahogy Isten a létezés Istene, annak az Istene, ami megvan és ami meglesz, és mindig ott van az építkező ember mellett” — fogalmazott. 

hirek/2022/junius/20/tereb-2.jpg

Mindeddig megsegített az Úr

Az igehirdetést követően Kala Noémi pillantott vissza az elmúlt évekre, amelyek során mindvégig megsegítette őket az Úr: a templom alapkövét 2016-ban tették le azon a telken, amelyet Mike Sándor és családja adományozott. „Ezzel a tarisznyával vettem át a gyülekezetet, s ami képességünk fölött történt, az az Urat dicséri.” Mint elmondta, nagyon bízott a túrterebesi és túrterebesszőlőhegyi gyülekezet lelkesedésében, és amikor nem is számítottak rá, mindig akkor jött a segítség — kezdve Kovács Sándor nyugalmazott esperes első anyagi támogatásával, amelyet az egri gyülekezettől kaptak, a mikolai, néhai Mike Róbert által ajándékba adott téglákon keresztül, a csodákig, a vallásügyi államtitkárság pályázataiig (hiszen Farkas Zsolt közigazgatási előadó tanácsos ugyanúgy magáénak érezte a templom ügyét, mint maga Kala Noémi és férje, Gáti Tibor kisbábonyi lelkipásztor), és jöttek a nem üres kézszorítások az egyházmegye gyülekezetei részéről is. 2020 júliusának végén tartották az első istentiszteleti alkalmat az akkor még bútorzat nélküli istenházában — a padok a hegyesi hívek adományai, a szószék és az úrasztala a lelkészházaspáré —, s mint fogalmazott: „Ebben a templomban függőleges és vízszintes irányban is kapaszkodnak a kövek, a téglák egymásba. De érezzük a mai nap felelősségét is, hiszen nem azért épül egy templom, hogy megcsodáljuk, hanem hogy emberekkel és lélekkel töltsük meg. Egyedül Istené a dicsőség” — hangsúlyozta.
Kánya Jázmin népdal-imádságát követően elsőként Farkas Zsolt mondott igei köszöntőt — emlékeztetve: nem csak a nagy gyülekezetekben van jelen az Isten, és nem azt adja, amit a kicsi elképzel —, majd dr. Király Lajos esperes, ezt követően pedig az egyházmegye (de nem csak) lelkipásztorai gyülekezetük nevében hozott áldásaikat mondták, olvasták fel, zárásként pedig Csűry István püspök áldotta meg az új templomot.

Szabó Kinga Mária

Cookie