×
2024. 06 15.
Szombat
Jolán, Vid
25 °C
kevés felhő
1EUR = 4.98 RON
1USD = 4.66 RON
100HUF = 1.25 RON
Szatmárnémeti

Legyetek jó példák! — hangzott az útravaló a Hám ballagóinak

2021.06.04 - 20:20
Megosztás:
Legyetek jó példák! — hangzott az útravaló a Hám ballagóinak
A szerző felvételei
Péntek délben a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum 43 diákja vett végső búcsút diákéveitől ünnepi szentmise keretében.

A ballagó diákok az iskola épületéből vonultak át a székesegyházhoz, ahol megkoszorúzták Hám János szobrát, majd a templomban püspöki szentmisén és évzáró ünnepségen vettek részt, melyen idén csak a végzősök szűk családja lehetett jelen. Az ünnepség első mozzanata az iskola zászlajának átadása volt, a végzősök átadták azt tizenegyedikes társaiknak, majd felszalagozták.

hirek/2021/junius/04/ham.jpg

Ft. Pakot Géza spirituális látta el útravalóval a ballagó diákokat. Nm. és ft. Schönberger Jenő megyéspüspök köszöntötte a megjelenteket, kihangsúlyozva, hogy a Nemzeti Összetartozás Éve van, és a ballagási ünnepség pedig épp június 4-ére, a trianoni békediktátum évfordulójára esett. „Elválás és összetartozás. Most útra bocsátunk titeket, elválunk tőletek, de azért az összetartozás reményében, ami szerintem mindvégig megmarad, mert akik szeretik egymást, akik megszeretik egymást, akkor is összetartoznak, ha fizikailag távolság van közöttük, összeköti őket a szeretet. Hát így bocsátunk el mi is titeket, hogy közben mindig megőrzünk benneteket a szívünkben. Aztán a Jóisten szeretetére és gondoskodására bízunk titeket, hiszen elsősorban őt ismertétek meg ez alatt a 8–12 év alatt, amit az iskolában eltöltöttetek. Persze sok minden mást is megtanultatok, gazdagodtatok, felnőttetek (…). Itt, az iskolában megtanultátok, milyen út vezet a boldogsághoz. A boldogság pedig Isten maga. Feladatotok, hogy ezen az úton járjatok. (…) Menjetek, Isten segít, veletek lesz, megáld titeket” — bátorított a megyéspüspök, majd közösen imádkoztak a ballagókért. A szentmise keretében ft. Pakot Géza spirituális látta el útravalóval a ballagó diákokat, aki Szent Lukács könyvéből vett idézettel köszöntötte a megjelenteket, a ballagókat. Beszédében arra hívta fel a ballagók figyelmét, hogy keressék a fényt, és vigyék magukkal életük során. Ugyanakkor kihangsúlyozta, hogy mindazoknak, akik a templomban vannak, könnyű az élet, a jót megtartani viszont nehéz, de ebben segít a Jóisten. „Ott kezdődik az igazi ember, amikor kitartatok amellett, amit itt, a templomban hallottatok” — zárta gondolatát a spirituális atya. A diákok és szülők hálaadását követően került sor a főpásztori áldásra. A tizenegyedikes diákok nevében Cucuianu Krisztián mondott köszöntőbeszédet, majd Csapó-Ilyés Fruzsina mondott verset a ballagó diákok nevében. Károlyi Timea a XII. A osztály nevében, Kováts Álmos-Botond pedig a XII. B nevében búcsúzott. Mindketten visszaemlékeztek diákéveik legszebb pillanataira, mindarra, amit a Hám János közössége nyújtott számukra. Végezetül Anderco Petra és Volosin Csenge a végzősök nevében énekkel búcsúzott a megjelentektől.

Ádámkó István, a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum igazgatója is szólt a ballagó diákokhoz, valamint szüleikhez és tanáraikhoz. Szent Pál Timóteushoz intézett soraival köszöntötte a megjelenteket. „Kedves ballagók! Legyetek példák, vigyétek magatokkal iskolánk szemléletét, bölcsességét, tevékeny elkötelezettségét! Tegyétek ballagó tarisznyátokba a sok élményt, lelki napokat, kirándulásokat, zenélést, sok sportélményt, kitűnő eredményeket, melyeket versenyeken értetek el. A mai világban nagy kihívás jó példának lenni, de nem lehetetlen. (…) Jó alapot kaptatok Krisztus tanításai alapján. Ma elengedünk benneteket, kezdjetek el építeni, mert ti a világ építői vagytok, dolgotok van. Az Úr példának szán titeket. Legyetek jó példák, mondjatok nemet a divatorientált látszatokra, maradjatok igazság és igazságosak, legyetek a világ építői, bölcsek!” — fogalmazott az iskolavezető, majd megköszönte a szülők bizalmát, hogy 4, 8, 12 vagy 15 évvel ezelőtt ebbe az iskolába vezették gyerekeiket, s megköszönte a pedagógusok munkáját is.

Kallós Zoltán tanügyi államtitkár elmondta, hogy az elmúlt másfél év után félő volt, hogy a távolságtartás lelki, szellemi távolsággá alakul, de szerencsére nem így történt, ezért köszönet illeti a pedagógusokat, szülőket és diákokat, akik összefogtak, hogy a legjobb eredményt érhessék el a diákok. A ballagókat arra buzdította, az egyetemi évek végeztével térjenek vissza szülőföldjükre, Szatmárra.

Pataki Csaba, a Szatmár Megyei Tanács elnöke kihangsúlyozta, hogy ez a generáció sok mindent kipróbált, amit senki nem látott előre, és sikerült jobban megismerniük egymást, hiszen a maszk miatt egymás szemébe kellett nézni, abból kellett olvasni. Kereskényi Gábor, Szatmárnémeti polgármestere elmondta, hogy a Hám János olyan intézmény, mely szellemi felkészülést biztosít a diákoknak, ami fontos útravaló a jövőt tekintve. Arra biztatta őket, hogy a jövőben soha ne egyedül járjanak, hanem társakkal, majd emlékeztette őket, hogy Szatmár mindig hazavárja majd őket.

Szejke Ottilia helyettes főtanfelügyelő kihangsúlyozta, hogy hámos diákokként tárgyi tudás mellett hit, empátia, elfogadáskészség, támogatás kerül a tarsolyukba, melyre minden társadalomnak szüksége van. Ezt követően Csapó-Ilyés Attila aligazgató vezényletével zajlott az elismerő oklevelek és jutalomdíjak átadása. A tizenkettedik osztályt két diák végezte 10-es átlaggal, az évfolyamelső pedig Kováts Álmos-Botond lett színtízes négyéves átlaggal.

Sógor Beáta

 

 

Köztes, de jellegzetes megállóban a nyolcadikosok
A szatmárnémeti Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum nyolcadikosai ballagtak június 14-én, nem csak az iskolaépületben, de a székesegyházban is búcsút véve az általánostól iskolai évektől.
Búcsúznak az alma matertől
Ezen a héten elbúcsúznak iskoláiktól a szatmári tanintézmények maturandusai, utóljára szólal meg a csengő a tizenkettedikesek számára.
Húsz kölcseys asszisztens ballagott
Anderco Dana és Weghofer Gabriella osztályának diákjai ballagtak el tegnap délelőtt a Kölcsey Ferenc Főgimnáziumban működő általános asszisztensképző posztliceális szakról.