×
2023. 01 27.
Péntek
Angelika
3 °C
Borult idő
1EUR = 4.89 RON
1USD = 4.49 RON
100HUF = 1.26 RON
Vidék

Kölcseyre emlékeztek szülőfalujában

2022.08.08 - 16:00
Megosztás:
Kölcseyre emlékeztek szülőfalujában
Az ünneplők megkoszorúzták a költő egész alakos szobrát Fotók: A szerző felvételei
Idén is szép számban gyűltek össze az emlékezni vágyók nemzeti imánk szerzője, Kölcsey Ferenc szülőfalujában. A hagyományos megemlékezés során újabb műalkotás, egy féldombormű került annak a református templomnak a falára, amelyben anno a költőt megkeresztelték.

Az ünnepi hozzászólások során dr. Egyed Emese irodalomtörténész, költő, a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) tanára arra biztatta a hallgatóságot, hogy mindenki szerezzen be egy Kölcsey-kötetet, mert érdemes olvasgatni a műveit. A költő szövegeiből idézve vezette le: Kölcsey nagyon erős erkölcsi érzékű és érzelmi intelligenciájú ember volt, akinek életét az együttérzés, a segítőkészség, a szolidaritás határozta meg. Mint kiemelte, országgyűlési követként túl bátor, túl modern volt a maga korában, ezért visszahívták. Részben azért mondott le a pesti életről, hogy az árván maradt unokaöccsét ápolhassa. A Parainesis Kölcsey Kálmánhoz című írásában intelmeit fogalmazta meg az akkor 12 éves, beteges rokonához. „Hitre intette az unokaöccsét, de egyben azt is sugallta neki, hogy legyen türelmes a más vallásúakkal. Emellett az emberiség és a magyar nyelv szeretetére buzdította az ifjút” — részletezte az irodalomszakértő.

Pakulár Julianna sződemeteri református lelkész, a helyi Kölcsey Ferenc Egyházi és Kulturális Központ kurátora arról beszélt, hogy Sződemeter ugyan zsáktelepülés, félreesik mindentől, ám amikor itt van az ember, a zsigereiben érzi, hogy magyar, ennek a miliőnek igazi kulturális „erőtere” van. A lelkész azt is hozzátette ünnepi hozzászólásában, hogy ugyan nemzeti imánk szövege nem Sződemeteren született, de itt nyer igazán értelmet.

Nt. Forró László, a nagyváradi székhelyű Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspökhelyettese kifejtette, hogy örömmel tölti el olyan közösségben lennie, amely hite szerint nem csak emlékezik, hanem holnapot épít.

A találkozó az együvé tartozás és az öröm ünnepe is, emelte ki hozzászólásában Ruff Zsófia, a tasnádi Ady–Kölcsey Kulturális Egyesület elnöke, a Tasnádi Műszaki Líceum igazgatónője. Magyar Lóránd Bálint RMDSZ-es parlamenti képviselő kifejtette, hogy stabilitásunkat az erős múltunkhoz való ragaszkodás adja meg, ez pedig olyan, mint a vérrel írt szövetség: felbonthatatlan.

A péntek délutáni ünnepség zárómomentumaként egy Kölcsey-féldomborművet lepleztek le a református templomban. A műalkotást Szilágyi Péter helyettes államtitkár és Nagy Ferenc, a Kölcsey Ház Alapítvány kuratóriumi elnöke avatta fel.
Pakulár István tasnádi lelkipásztor az ünnepséget követően lapunk kérdéseire válaszolva elmondta, hogy a budapesti Kölcsey Ház Alapítvánnyal közösen ápolják évek óta a sződemereti Kölcsey-kultuszt. Az alapítvány anyagi és szellemi támogatást nyújt az emlékhelynek, tevékenységei a www.kolcsey.org internetes oldalon követhetők figyelemmel. Amint a tiszteletes kifejtette, az a tábla, amelyet eredetileg 1990-ben szerettek volna felhelyezni a szülőház falára, megrongálódott, és évekig a templomban pihent. Az utóbbi években sikerült végre az eredetileg tervezett helyére felállítani, így a templom tulajdonképpen ezt követően jel nélküli maradt. „Azelőtt ezt a táblát mutattuk be a látogatóknak, idéntől viszont már egy művészeti alkotás jelöli azt a helyet, ahol nemzeti imánk költőjét megkeresztelték” — fogalmazott a lelkész, aki szerint az alapítvány jóvoltából sikerült felhelyezni a most leleplezett domborművet.

Az ünnepség során és azt követően még pár napig a sződemeteri református templomban, az Úr asztala melletti tárolóban szemlélhetik meg az érdeklődők annak az anyakönyvnek az eredeti példányát, amelybe anno a lelkipásztor bejegyezte Kölcsey megkeresztelését. A dokumentumot egyébiránt a nagyváradi püspökség levéltárában őrzik, de minden évben elhozzák a szülőfaluba, és kicserélik az ott állandó jelleggel kiállított, fakszimile kiadással.

Az ünnepi hozzászólások során Demeter Kata, a Kolozsvári Magyar Főkonzulátus konzulja és Marian Gheorhe, Sződemeter polgármestere is köszöntötte az egybegyűlteket és a község testvértelepülései, Szatmárcseke és Álmosd képviselőit.
A kulturális műsor részeként az ünneplő közönség Erdei Máté színművész előadásában hallhatta nemzeti imánkat, a tasnádi Hepehupa néptánc- és citeraegyüttes színvonalas előadással örvendeztette meg az egybegyűlteket, a Tasnádi Műszaki Líceum, a nagykárolyi Kalazanci Szent József Római Katolikus Líceum és a Szamos Diákirodalmi Kör növendékei pedig irodalmi összeállítást mutattak be.

A hagyományos sződemeteri zarándoklatot idén a tasnádi Ady–Kölcsey Kulturális Egyesület szervezte a tasnádi RMDSZ, a Sződemeteri Református Egyházközség és a Sződemeteri Kölcsey Ferenc Egyházi és Kulturális Központ közreműködésével. A rendezvényt támogatta Tasnád Város Tanácsa és Sződemeter Község Polgármesteri Hivatala. Az ünnepség koszorúzással és szeretetvendégséggel ért véget. A Kölcsey-szobor mellett a Romániai Magyar Cserkészszövetség tagjai álltak díszőrséget.

Végh Balázs

hirek/2022/augusztus/8/kolcsey-2.jpg
Legjobb iskolák között van a Kölcsey Ferenc Főgimnázium
Nyolcadik legjobb iskola a Kölcsey Ferenc Főgimnázium, további öt Szatmár megyei iskola pedig a legjobb 100 iskola közé tartozik – derül ki az Erdélystat felméréséből.
Húsz kölcseys asszisztens ballagott
Anderco Dana és Weghofer Gabriella osztályának diákjai ballagtak el tegnap délelőtt a Kölcsey Ferenc Főgimnáziumban működő általános asszisztensképző posztliceális szakról.
Sikeres robotika-projekt a kölcseyben
Sikeresen befejeződött a Nemzeti Tehetségprogram pályázatával megvalósított NTP-INNOV-21-0043- Steam generáció a robotika világában program a Kölcsey Ferenc Főgimnáziumban, amelyet Magyarország kormánya 3 699 000 forinttal támogatott.