×
2021. 11 27.
Szombat
Virgil
5 °C
Borult idő
1EUR = 4.95 RON
1USD = 4.39 RON
100HUF = 1.34 RON
Vidék

Kettős évfordulót ünnepeltek Sárközújlakon

2021.09.09 - 19:30
Megosztás:
Kettős évfordulót ünnepeltek Sárközújlakon
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakulásának 100. évfordulóját ünnepelte Sárközújlak református közössége / Fotó: refszatmar.eu
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) megalakulásának 100. évfordulója alkalmából az elmúlt hétvégére rendezvénysorozatot szervezett a Sárközújlaki Református Egyházközség.

A jubileum egyben az új kenyérért való hálaadás alkalma is volt, a gyülekezet lelkipásztora pedig idén 15 éve szolgál már az egyházközségben. Az alábbiakban Nagy Erika házigazda lelkipásztor beszámolóját közöljük.

„Hálaadásra hívtuk gyülekezetünk jelenlegi és elszármazott tagjait ősi templomunkba. Erre az alkalomra együtt örvendezésre hívtuk a testvérgyülekezetünk tagjait is az anyaországi Szendrőről, hogy hálát adjunk az évszázadnyi múltért, és együtt kérjük Isten áldását az előttünk álló időre. Testvérgyülekezetünk tagjai pénteken délután érkeztek hozzánk. Immár negyedszerre, ez volt a hatodik alkalom, hogy találkoztunk. Baráti érzelmekkel talált mindenki szállásra gyülekezetünk tagjainál, miután bőségesen megterített asztal mellett kellemes estét töltöttünk el, ott folytatva beszélgetéseinket, ahol 2019-ben abbahagytuk. Szombaton kora reggel együtt indultunk kirándulni 45-en Nagyváradra, egyházkerületünk székhelyére. Nagykároly érintésével érkeztünk az újvárosi templomhoz, ahol az egyházkerület első püspöke, Sulyok István szolgált. A Református Kollégium, Partiumi Egyetem, az új püspöki székház után a város központjában és sétálóutcáiban gyönyörködtünk a szépen felújított régi épületekben, melyek történelmi múltunkat juttatták eszünkbe.

Az olaszi templom udvarán található Lórántffy Zsuzsánna Központban ebédeltünk, majd sétánk a bazilikához vezetett, Szent László király szobra elé. Végül a nemrég felújított várudvarban idéztük meg nemzetünk múltját. Estig tartó kirándulásunk után következett a hálaadás alkalma vasárnap délelőtt. Ez az ünnepi jubileumi alkalom egyben az új kenyérért való hálaadás alkalma is volt, a gyülekezet lelkipásztora pedig idén szeptember 1-jén 15 éve szolgál már az egyházközségben. A többszörös hálaadás alkalmára érkezett meghívott vendégként nt. Kiss József lelkipásztor, egyházmegyei főjegyző és Illés Jenő, a Szatmári Református Egyházmegye Presbiteri Szövetségének elnöke. Előbbi a KREK megalakulásának rövid történetét ismertette, majd méltatta a gyülekezetben 15 éve szolgáló lelkipásztort, köszönetet mondva az egyházmegyében végzett szolgálataiért is. A Presbiteri Szövetség elnöke a presbiterválasztás küszöbén kiemelte az igazi presbiteri szolgálat fontosságát a lelkipásztor munkájának támogatásában, hiszen a presbiterek arra tesznek esküt, hogy ez a szent kötelességük. Igét hirdetett Benke Kinga szendrőládi lelkipásztor, úrvacsorai szolgálatot Benke András szendrői lelkipásztor végzett. A testvérgyülekezet tagjainak énekes-verses köszöntője tette még ünnepélyesebbé az együttlétet, akik ajándékokkal kedveskedtek a gyülekezetnek és lelkipásztorának. S akik adtak, kaptak is, sok szeretettel cserélgetve ajándékot. A 15 éve a gyülekezetben szolgáló lelkésznő megemlékezett a fontosabb gyülekezeti eseményekről, szolgálatokról és folyamatosan tartó nagy építkezésekről. Emléklapokkal mondott köszönetet a 15 évben szolgáló presbitereknek és nőszövetségi tagoknak. 2017 decemberében a gyülekezet Pro Ecclesia-díjat kapott, ennek másolatát minden gyülekezeti tag megkapta, melynek hátoldalára a KREK rövid története került. Az istentiszteleten résztvevők bibliajelzőt is vihettek haza emlékül. A gyülekezet főgondnoka, Mátyási Sándor is köszöntötte az ünneplőket és vendégeket, a jubiláló lelkipásztort. Az együttlét közös úrvacsorával zárult.

Az istentisztelet végeztével a templomkertben a gyülekezet megvendégelésére került sor, a meghívott vendégek a presbitériummal, a nőszövetséggel és a vendéglátókkal együtt a gyülekezet imaházában fogyasztották el az ünnepi ebédet. Az imaház kertjében megkoszorúzták vendégeink az egykori lebontott templom gerendájából készült kopjafát. Az együtt töltött időért, a kirándulásért és a hálaadás minden pillanatáért egyedül Istené a dicsőség. Hogy mindez anyagilag megvalósulhatott, a magyarországi Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek köszönhető. Köszönjük szépen a támogatást! Isten áldását kívánjuk mindannyiuk életére!” 

Rendhagyó SZIKE-istentisztelet Túrterebesszőlőhegyen
Kegyelem, krízistörténet, origó — rendhagyó SZIKE-istentisztelet egy olyan templomban, amely annyira új, hogy hivatalosan még fel sincs szentelve, de már fogadja a hívek maroknyi seregét.
Új orgonával ünnepelték a reformációt
Új orgonával gazdagodott a Nagykároly-kertvárosi Református Egyházközség. A gyülekezet két éve használatba vett modern templomába Budapestről érkezett egy virtuális orgona.
Ne felejtsd el, kinek a fia vagy!
Vendéglelkipásztor hirdette az igét a Szatmár-Németi Református Egyházközségben vasárnap délelőtt. A gyülekezet örömmel fogadta a buzdítást.
Cookie