×
2024. 02 27.
Kedd
Edina
11 °C
szórványos felhőzet
1EUR = 4.97 RON
1USD = 4.58 RON
100HUF = 1.28 RON
Nagykároly

Hitre, tudásra, szép életre, jóra nevel

2022.11.25 - 21:59
Megosztás:
Hitre, tudásra, szép életre, jóra nevel
A piarista hagyományok szellemében működik ma is a közel 300 éve alapított, 30 éve újraszervezett alma mater (Fotók: a szerző felvételei)
Három évtizede alapították újra a nagykárolyi Kalazanci Szent József Római Katolikus Líceumot. Az idei Patrocinium-ünnepet a kerek évfordulónak szentelték.

Megtöltötte a nagykárolyi nagytemplomot az egykori piarista iskola örökségén harminc évvel ezelőtt alapított alma mater diáksága. Amint azt nm. és ft. Schönberger Jenő római katolikus megyéspüspök ünnepi hozzászólásában kiemelte, nem csupán egy három évtizedes iskolát, hanem egy több száz éves múltú oktatási intézményt ünnepelhetnek a nagykárolyiak. Az egyházi elöljáró megköszönte a szülőknek, hogy felekezeti iskolába íratták gyerekeiket, az egykori és jelenlegi tanároknak, illetve a piarista nővéreknek pedig háláját fejezte ki azért, amiért Isten útján vezetik és oktatják a tanulókat. A megyéspüspök mindenkiért a patrónus, Kalazanci Szent József közbenjárását kérte az isteni áldásért, valamint azt kívánta, hogy a Fennvaló ezerszeresen fizesse vissza valamennyiük áldozatos munkáját.

hirek/2022/november/20221125-nk-kalazanci/kalazanci-nk001.jpg

„Merjenek nagyot lépni”

Nm. és ft. Schönberger Jenő a tanintézmény indulása óta leköszönt három, egykori igazgatónak egy-egy rózsafüzér átnyújtásával köszönte meg a munkáját, és kérte őket, a jövőben is támogassák az iskolát.
Kocsis Aliz jelenlegi igazgatónő ünnepi köszöntőjében többek között arról beszélt, hogy tanártársaival igyekszik olyan iskolát vezetni, amely a mai felborult értékrendű világban biztonságot nyújtó közeg lehet a gyerekek számara. „Azért dolgozunk, hogy növendékeink az Életben merjenek nagyot lépni, egyenes háttal, büszkén állni” – fogalmazott az intézményvezető, aki szerint Kalazancius örökségére biztos alapként lehet jövőt építeni.
Az ünnepi szentmise alatt Jónucz Alfonz karnagy vezetésével az iskola kórusa hangszeres kísérettel egyházi ifjúsági dalokat adott elő.

hirek/2022/november/20221125-nk-kalazanci/kalazanci-nk002.jpg

A templomi ünnepséget követően az egybegyűltek átvonultak a Szent László Közösségi Házba, ahol az utóbbi időszak versenyein kiemelkedő eredményt elért diákokat jutalmazták. A gálaműsort szavalatok, zenés-táncos betétek tették színesebbé. A diákok népdalokat adtak elő, néptáncot mutattak be. A pódiumműsort ötletesen megszerkesztett árnyjáték zárta, amely Kalazancius életét mutatta be a közönségnek.
A nagykárolyi ünnepséget megtisztelte többek között a szentbeszédet megtartó ft. Szabó Dániel SchP. piarista atya, Kovács Jenő, Nagykároly polgármestere, Nagy Szabolcs parlamenti képviselő, illetve a Szatmár Megyei Tanfelügyelőség vezetősége is.

Nagykárolyi Piarista Gimnázium alapítása

A történelmi leírásokból tudhatjuk, hogy a nagykárolyi piaristák betelepítése gróf Károlyi Sándor (1669-1743) nevéhez fűződik, aki ezzel – az 1725-ben kibocsátott alapítólevele tanulsága szerint –, a katolikus vallás megerősítéséhez és az oktatásügy előmozdításához szeretett volna hozzájárulni. 
Az első piarista szerzetesek 1727. október 17-én érkeznek Nagykárolyba. A piaristák használatában levő első épületek, így a rendház, iskola és a középkori Mindenszentek plébániatemplom, mára már elpusztultak. A város első piarista oktatási intézménye (1727-1948) kisgimnáziumként nyílt meg, fenntartója pedig a piarista rend volt. 1766-tól működött a gimnáziumi tagozata is. 1777-től az első, 1806-tól pedig a második Ratio Educationis-rendelet szerinti nagygimnáziummá avanzsál. Tannyelve 1844-től a magyar. 1850-től algimnázium. 1869 és 1870 között a város vállalta három tanár fizetését, ekkor fölállították az 5-6. osztályt is. 1890-től kezdve 8 osztályos lett. 
Az első érettségit 1891 júniusában tartották. 1911-ben 65 személyes konviktust alapítottak (az egykori Szent László bentlakást), amelynek épülete ma már nem áll. 1919 szeptemberétől román állami gimnázium lesz, de tannyelve 1923 júniusáig magyar maradt. 1940-ben újra piarista vezetés alatt működik a főgimnázium, nagyrészt világi tanárokkal, 1945-től román tannyelvűvé válik. 1948-tól kezdve állami gimnázium. Egykor tanulója volt többek között Ady Endre és Jászi Oszkár is. Tanulólétszámok: 1766: 258, 1769: 354, 1887: 247, 1900: 359 (22 tanár), 1910: 297 (23 tanár), 1922: 390, 1942: 536 (25 tanár).

hirek/2022/november/20221125-nk-kalazanci/kalazanci-nk003.jpg

Újkori története

A jelenlegi oktatási intézmény 1992-ben alakult meg a szatmári római katolikus püspökség kérésére a Tanügyminisztérium és a Kultuszminisztérium jóváhagyásával. A tanintézmény állami iskola, de küldetésnyilatkozatában felvállalja annak a lelki és pedagógiai örökségnek az ápolását és továbbadását, amely a piarista rend kiváló munkájának köszönhetően évszázados múlttal bír Nagykárolyban.
1992 szeptemberében mindössze egyetlen írásos engedély állt az iskola rendelkezésére. A Szatmár Megyei Tanfelügyelőség utasítására a Iuliu Maniu Iskola átengedett egy osztálytermet a katolikus iskolának, itt indult 25 diákkal az első kilencedik osztály. A kezdeti nehézségek ellenére minőségi oktatás és nevelés folyt az iskolában, ezt bizonyították a sikeres érettségi eredmények és a legszínvonalasabb egyetemekre nyert felvételi vizsgák. Az iskola eredményei, lelkisége, hangulata egyre több diákot vonzott és 1998-tól évfolyamonként már két-két párhuzamos osztály indult.
1999-ben a régi vármegyeháza börtönébe, a volt Idősek Otthonába költözött át, ahol a lakószobákat alakították át osztálytermekké. A termek kicsik voltak, a fűtést önerőből, cserépkályhákkal biztosították, a mellékhelyiségek leromlott, szinte használhatatlan állapotban voltak. 2000-ben felvette az iskola védőszentjének és a piarista iskolák alapítójának nevét és iskolaközponttá alakult. Ettől fogva a neve Kalazanci Szent József Római Katolikus Teológiai Iskolaközpont volt, 2012-ben kapta meg a ma is használatos Kalazanci Szent József Római Katolikus Líceum nevet.

hirek/2022/november/20221125-nk-kalazanci/kalazanci-nk004.jpg

A 2004/05-ös tanév óriási változásokat hozott az iskola életében. A szatmári római katolikus püspökség Nagykárolyban visszakapta több elvett egyházi ingatlan tulajdonjogát, így a volt Piarista Gimnázium és az egykori Zárda épületét is. Az iskola végre hazatérhetett.
2013-ban új épületszárnnyal bővült. A bővítés gondolatát az egyre növekvő osztály- és diáklétszám, illetve az intézmény fennállása óta gondot jelentő saját tornaterem hiánya tette indokolttá. Már a 2010/11-es tanévben nyilvánvalóvá vált, hogy az új tanügyi törvény beiskolázási szabályozását követve kevésnek bizonyul az iskola épülete. Az új épületszárny átadására 2013. szeptember 19-én került sor. Jelenleg több mint 500 diákot oktat az előkészítő osztálytól az érettségiig, és szakközépiskolai osztályai is vannak.

Végh Balázs