×
2024. 04 15.
Hétfő
Anasztázia, Tas
18 °C
tiszta égbolt
1EUR = 4.97 RON
1USD = 4.66 RON
100HUF = 1.27 RON
Belföld

Előkészítő osztályba való beiratkozással kapcsolatos kisokos

2024.03.28 - 17:02
Megosztás:
Előkészítő osztályba való beiratkozással kapcsolatos kisokos
Fotó: Archívum
Az RMDSZ egyik fontos küldetése meggyőzni a szülőket arról, hogy magyar iskolába adják gyerekeiket. Ráadásul: magyarul tanulni kétszeresen előny, hiszen a magyar nyelvű oktatást itthoni és magyarországi alapítványok, közintézmények is támogatják például tehetségfejlesztési, felzárkóztatási vagy délutáni oktatási programokkal.

Annak érdekében, hogy minden szülő átláthassa az előkészítő osztályba való beiratást, az RMDSZ összeállította a legfontosabb tudnivalókat az előkészítő osztályokba való beiratkozás kapcsán:

Kik lehetnek előkészítő osztályosok?

 • minden olyan gyerek, aki 2024 augusztus 31-ig betölti a 6. életévét
 • minden olyan gyerek, aki szeptember 1. és december 31. között tölti be a 6. életévét –ebben az esetben a beiratkozáshoz szükség van az óvoda igazolására, abban az esetben, ha a gyerek nem járt óvodába, akkor a Megyei/Bukaresti Nevelési Tanácsadó és Erőforrásközpont (CJRAE) ajánlására

Mi szükséges az óvodai ajánlás beszerzéséhez?

 • az erre vonatkozó kérvény kitöltése/beiktatása az óvodában
 • annak a jóváhagyásnak a kiállítása/szülőknek való átadása, amely igazolja, hogy a gyerek alkalmas az előkészítő osztály, vagy az óvodai nagycsoport elkezdésére

 Kiknek van szükségük a CJREA/CMBREA értékelésére?

 • azoknak a gyerekeknek, akik 2024. szeptember 1. és december 31. között születtek ugyan, de külföldről tértek haza, illetve azoknak, akik nem jártak korábban óvodába

Hova, melyik iskolába lehet beíratni a gyereket?

 • a körzeti iskolába: ebben az esetben a gyereket automatikusan felveszik, amint jóváhagyják a beiratkozási kérvényét
 • a körzeten kívüli iskolába: ebben az esetben a gyerek kizárólag a szabadon maradt helyeket töltheti be, esetenként az általános, vagy az adott iskola által megszabott szelekciós szempontoknak megfelelően

Megjegyzés: A beiratkozási ív kitöltésekor a szülőnek lehetősége van bejelölni azt az opciót, hogy a körzeti iskola tartson fenn egy helyet a gyerek számára, amennyiben a helyhiány miatt nem jut be a körzeten kívül választott iskolába

 Hol kerül sor a beiratkozásra?

 • abban a tanintézményben, ahová a szülő be szeretné íratni a gyereket
 • a beiratkozási kérvényt helyben ki lehet tölteni és hitelesíttetni, ami azt jelenti, hogy a szülő aláírásával igazolja, hogy a kérvényben szereplő adatokat ellenőrizte és megfelelnek a valóságnak
 • a beiratkozási kérvényt online is ki lehet tölteni, de ezt követően a szülőnek az adott tanintézményben személyesen kell hitelesíttetnie azt aláírásával

Milyen dokumentumok szükségesek a beiratkozáshoz?

 • a szülő/törvényes gyám személyi igazolványának másolata és eredeti példánya;
 • az elvált szülőknek a kérelemmel együtt be kell nyújtani egy jogerős bírósági ítéletet is, amelyből kiderül, hogyan gyakorolják a szülői felügyeletet, és hol van a kiskorú lakóhelye;
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatának eredeti példánya és másolata;
 • ajánlás előkészítő osztályba való beiratkozásra - abban az esetben, hogyha a gyerek 2024 szeptember 1. és december 31. között tölti be a 6. életévét. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükség van az óvoda igazolására, vagy abban az esetben, ha a gyerek nem járt óvodába, akkor a Megyei/Bukaresti Nevelési Tanácsadó és Erőforrásközpont (CJRAE) ajánlására

Az óvodai ajánlás beszerzéséhez szükséges:

 • az erre vonatkozó kérvény kitöltése/beiktatása az óvodában
 • a jóváhagyás kiállítására/szülőknek való átadására, amely igazolja, hogy a gyerek alkalmas az előkészítő osztály, vagy az óvodai nagycsoport elkezdésére
 • egyéb dokumentumok, amelyek igazolják az általános és/vagy speciális feltételek teljesülését (adott esetben)

Mikor zajlik a beiratkozás?

 • első szakasz: április 11 - május 14
 • második szakasz: május 31. - június 7.

Hol és mikor teszik közzé a beiratkozott gyerekek névsorát és a szabad helyek számát?

 • május 29. (a beiratkozás első szakasza): a beiratkozott jelentkezők számát és a betöltetlen helyek számát kifüggesztik az oktatási intézményekben és az megyei tanfelügyelőségek honlapján
 • június 21. (a beiratkozás második szakasza): az előkészítő osztályba beiratkozott gyerekek végső listájának kifüggesztése az összes oktatási intézményben

 Milyen kritériumokat vesznek figyelembe a beiratkozás során?

1. Általános kritériumok:

 • a fogyatékkal élő gyerekek egészségügyi igazolása
 • a szülők elhalálozását igazoló dokumentum – ugyanilyen elbírálásban részesül a gyermekotthonban vagy nevelőszülők által gondozott gyerek is
 • az egyik szülő elhalálozását igazoló dokumentum
 • amennyiben valamelyik testvére már az adott tanintézményben tanul

2. Speciális kritériumok

 • kizárólag az általános kritériumok figyelembe vétele után alkalmazhatóak, amennyiben ezek nem teszik lehetővé a gyerekek szelekcióját, ami alól kivételt képeznek a keret-módszertanban rögzített helyzetek
 • az adott tanintézmény által kidolgozott feltételek, de csak a szülők/gyámok által bemutatott dokumentumokra hagyatkozva, amelyek nem lehetnek diszkriminatívak és figyelembe kell venniük, hogy minden gyereknek egyformán joga van a tanuláshoz, szociális és anyagi helyzettől, etnikai, vallási, faji és nemi hovatartozástól függetlenül.

Van-e elegendő hely minden gyerek számára az előkészítő osztályokban?

Igen, minden gyereknek biztosított helye van! A beiskolázási helyek száma nagyobb a gyerekek tényleges számánál.

 Hogyan lehet beiratkozni a magániskolákba?

 • a beiratkozás az első időszakban történik, április 11 - május 14 között
 • a beiratkozás a tanintézményben személyesen vagy online, az intézmény honlapján történik
 • a beiratkozás közvetlenül az oktatási intézményben vagy az online űrlapon keresztül történik, ha az engedélyezett/akkreditált oktatási intézmény az állami oktatási intézményekhez hasonlóan az előkészítő osztályba való beiratkozáshoz szükséges összes adatot beírta a számítógépes alkalmazásba – ellenkező esetben a beiratkozás csak az iskolában történik
 • online beiratkozás esetén a beiratkozás érvényesítésére a kívánt oktatási intézménynél kerül sor
 • amennyiben a gyereket nem veszik fel a kívánt magániskolába, akkor beiratkozhat a körzeti iskolába, ha 1.) a szülő/gyám/törvényes képviselő bejelölte az állami iskolába való visszatérés lehetőségét a beiratkozási kérvényben, vagy 2.) a beiratkozás második szakaszában

Mit kell tudni az online beiratkozásról?

FIGYELEM! A beiratkozási ív online kitöltése nem biztosítja, hogy a gyereket sikerült beíratni a kívánt tanintézménybe! A szülő/gyám/törvényes képviselő köteles személyesen, az adott tanintézményben hitelesíttetni a beiratkozást!

Hírszerkesztő