×
2022. 08 14.
Vasárnap
Marcell
31 °C
Borult idő
1EUR = 4.89 RON
1USD = 4.75 RON
100HUF = 1.24 RON
Belföld

Ebben a hónapban még lehet jelentkezni a Nyilas Misi-programba

2022.08.02 - 16:00
Megosztás:
Ebben a hónapban még lehet jelentkezni a Nyilas Misi-programba
Augusztus végéig lehet még jelentkezni a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület ösztöndíjpályázatára, ugyanis úgy döntöttek, hogy egy hónappal meghosszabbítják a jelentkezési határidőt — tudatta szerkesztőségünkhöz is eljuttatott közleményében az egyesület.

Kik pályázhatnak?

Olyan szülők/gyámok pályázhatnak, akiknek igazolhatóan jó képességű gyermeke a 2021/2022-es tanévben magyar nyelven tanult 6., 7., 8., 9. vagy 10. osztályban a romániai magyar közoktatásban (beleértve ebbe a szaklíceumi oktatást és a szakoktatást is), és teljesíti az alábbi feltételeket: a család anyagi helyzete megnehezíti a gyermek továbbtanulását; az egy családtagra eső reális jövedelem nem haladja meg a havi nettó 1200 lejt.
A szülő vállalja, hogy támogatás esetén legalább érettségiig (szakoktatásban tanulmányai befejezéséig) tőle telhetően biztosítja gyermeke továbbtanulását a romániai magyar közoktatásban.

Csak olyan tanulók szülei pályázhatnak, akiknek a gyermeke a 2021/2022-es tanév végén legalább 8,50-es átlagot ért el.
Ne pályázzanak olyanok, akik rendezett, jó körülmények között élnek, mert ezzel visszaélnek a támogatók szándékával, és az igazán rászorulókat foszthatják meg a támogatástól. Ne pályázzanak olyanok, akik vállalkozóként, iparosként vagy mezőgazdasági jövedelemből biztosítani tudják családjuk megélhetését! Rájuk inkább támogatóként számítanak — olvasható a közleményben.

A pályázat leírása

A kedvezőtlen környezetben élő és anyagi gondokkal küszködő családok gyermekei hovatovább kiszorulnak az oktatásból, esély és támogatás híján tehetségek kallódnak el nagy számban. Ennek veszélyét, illetve a tehetséges tanulók támogatásának fontosságát egyre többen megértik, átérzik, így a program 2003-as elindítása óta a felhívásra a világ minden részéből és Erdélyből is sokan csatlakoztak a támogatók körébe. A programokban részt vevő minden egyes ösztöndíjasnak személyes támogatója, illetve támogatói vannak, akikkel az esetek zömében közvetlen kapcsolatot ápolnak a pártfogoltak és családjaik. Az ösztöndíjprogram célja, hogy a nehézségekkel küzdő, hátrányos helyzetű családok tehetséges gyermekei is továbbtanulhassanak, középiskolát végezhessenek és érettségizzenek, egyetemi diplomát szerezzenek vagy szakmát tanuljanak. Ezért a pályázati úton elnyerhető ösztöndíjtámogatás a tehetségtámogató program keretében 7., 8., 9., 10. vagy 11. osztályban kezdődik, és amennyiben a támogatás feltételei adottak, érettségiig (illetve a szakiskola elvégzéséig) tart.

Azok, akik ezt követően posztliceális képzésben vagy egyetemen folytatják tanulmányaikat, továbbra is ösztöndíjasok maradhatnak, a támogatók a Barátság Program keretében segíthetik őket. Az elnyerhető alapösztöndíj évi 216 000 (havonta 18 000) forintnak megfelelő összeg. A legkiválóbb eredményekkel rendelkező tanulók érdemösztöndíjat nyerhetnek el. Ennek összege évi 324 000 (havi 27 000) forint. Erre a frissen pályázó tanulók is jogosultak lehetnek. Az ösztöndíjakat havonta utalják át lejben az akkor érvényes forint-lej árfolyamnak megfelelően. Az alapösztöndíjat és az érdemösztöndíjat az egyesület ösztöndíjbizottsága ítéli oda a felajánlott támogatások és a pályázók számától függően, egységes értékelés alapján. Az egyesület a pályázati adatlapban feltüntetett levelezési címen értesíti a pályázókat a döntésről.

A nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt, ezt követően az ösztöndíj folyósítása október hónaptól kezdődik, és egy évre szól. Amennyiben jelentős eltérés mutatkozik a pályázati kérelemben feltüntetett jövedelem és a család reális jövedelme között, az egyesület kuratóriuma akár támogatási év közben is megszüntetheti a tanuló ösztöndíját. Abban az esetben, ha a tanuló eleget tesz a szerződésben foglalt tanulmányi és szociális feltételeknek, a támogatási szerződés újrapályázás nélkül a következő évre is, sőt, a tanulmányok végéig meghosszabbítható.

Az egyesület arra törekszik, hogy folyamatosan biztosítsa a havi teljes ösztöndíjat, de a személyhez kötött támogatási rendszer bizonytalanságai miatt az évi ösztöndíj teljes összegéért nem tud garanciát vállalni, az alapösztöndíj felét (108 000 Ft/év) azonban minden ösztöndíjas tanulónak biztosítja. A támogatásban részesülő tanulók munkáját, tanulmányi előmenetelét és a család anyagi helyzetét az egyesület állandó és megbízott munkatársai családlátogatások során ellenőrzik.

A pályázat benyújtásának módja

A pályázat kizárólag a 2022/2023-as támogatási évre szóló pályázati adatlapon nyújtható be, amelyhez mellékelni kell az adatlap végén felsorolt dokumentumokat. Amennyiben az ösztöndíjbizottság ennek alapján érdemesnek találja a tanulót az ösztöndíjra, az egyesület szerződést köt a pályázó szülővel, és ehhez a szülőnek további dokumentumokkal kell igazolnia az adatlapon közölt adatokat. A pályázati csomag (felhívás, adatlap, űrlap a tanuló jellemzéséhez) letölthető a www.nyilasmisi.ro honlapról, illetve kérhető e-mailben a nyilas_misi@yahoo.com címen. A pályázat postai úton vagy elektronikusan nyújtható be az alábbi címekre: Asociaţia de Protejare a celor Talentaţi „Nyilas Misi” 400095 Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 2, ap. 3, jud. Cluj, illetve a nyilas_misi@yahoo.com e-mail-címre. A hiányos pályázatokat az ösztöndíjbizottság nem veszi figyelembe. A pályázat részleteiről az alábbi elérhetőségeken lehet érdeklődni: telefonszám: 0787.200.690, e-mail-cím: nyilas_misi@yahoo.com. Ügyfélszolgálat: munkanapokon 10:00 és 16:00 óra között. A pályázatok benyújtásának határideje 2022. augusztus 31. (A pályázatnak 2022. augusztus 31-ig kell beérkeznie az egyesülethez.) SZFÚ

Cookie